Giỏ hàng

Đây là dòng máy tính để bàn có thể kiểm tra lại 150 bước. Xem lại và tự động xem lại những thao tác đã thực hiện trước đó.

Một số đặc điểm của dòng này:

+ Máy lưu trữ đến 150 bước tính toán trong bộ nhớ

+ Có thể lưu lại kết quả của phép tính trước đó và sử dụng trong bước tính

+ Bạn có thể thêm vào hoặc xóa bỏ các bước từ bộ nhớ phép tính

Những khách hàng thân thiết của BACOM

0908 86 86 65